Labidochromis sp. Hongi Red Top

Fisch Steckbrief:
Gattung Labidochromis
Art sp. Hongi Red Top
Handelsname Likoma-Labidochromis
Herkunft Malawisee
Größe des Beckens min. 100 - 200 cm
Temperatur 22 - 28 °C
pH-Wert 7.0 - 8.0
Fischgröße 8-9 cm
Futter Trockenfutter, Frostfutter, Lebendfutter
Haltung Aggressiv, Gruppe, Tagaktiv