Neocaridina sp. Cristal Red A-Grade (= Caridina logemanni)

Fisch Steckbrief:
Gattung Neocaridina
Art sp. Cristal Red A-Grade (= Caridina logemanni)
Handelsname Crystal Red, A-Grade
Herkunft Zuchtform
Größe des Beckens min. 30 - 60 cm
Temperatur 18 - 25 °C
pH-Wert 6.0 - 7.0
Fischgröße 2 - 2,5 cm
Futter Allesfresser
Haltung Gesellschaftsfähig, Gruppe